© Linhafornow

Watch video

Lặng (((𝅝))) s i l e n t

a shared space

to connect

personally or collectively

to

listening, creativity, nature

and compassion

what to explore?

listening exercises - body movements - vocal exploration - attention restoration


how slowly could you walk?


what do slow walks feel like?


bạn có thể bước chậm đến chừng nào?


cảm nhận sức nặng và năng lượng của những bước chân chậm như thế nào?

 
 
âm nhạc của thiên nhiên dành cho những ai lắng nghe
the earth has music for those who listen
 
khi bạn để cho tâm trí được chìm trong thế giới xung quanh, bạn nghe được gì / quan sát thấy gì / cảm nhận ra sao?
 
when you let your mind sink in the ambience, what can you hear / observe / feel?

“In a world where many people cannot be heard, we need ways of listening compassionately…”

“Trong thế giới mà nhiều tiếng nói không được lắng nghe, chúng ta lại cần tìm thêm cách để lắng nghe thấu tình…”

thoughts from participants / cảm nghĩ sau khi tham gia workshop

Bạn chia sẻ những trải nghiệm khi tham gia workshop với mình được không?

 

What surprised/impressed you the most from the workshop?

Top